Kabinet ministra obrany

Popis

Kabinet ministra obrany (Kabmo) je organizačním útvarem ministerstva pro expertní, poradenské a asistenční služby, plánování a koordinaci přípravy podkladové dokumentace pro pracovní jednání, sjednávání a organizační zabezpečení schůzek a zabezpečení ministra. Je odborným pracovištěm ministra a odpovídá za oblast mediální komunikace, věcnou a obsahovou specifikaci a sumarizaci všech vystoupení ministra.

Komplexně zabezpečuje a koordinuje protokolární aktivity ministra, náměstků ministra obrany a funkcionářů ministerstva, kteří ve výkonu funkce a při plnění úkolů zastupují ministra, včetně koordinace protokolárních aktivit ministra s Kanceláří prezidenta republiky, Parlamentem ČR a s orgány státní správy. Kabmo zabezpečuje činnosti ministra vyplývající z jeho postavení člena vlády a nejvyššího představitele resortu obrany.

Je orgánem řízení a zabezpečení vybraných procesů řízení, kontrolních a správních činností a rozhodovacího procesu ministra vůči resortu obrany ve vymezených oblast

Recenze k bodu Kabinet ministra obrany

Tento bod zatím nemá žádné recenze.

Buďte první, kdo recenzi napíše!

Napište recenzi!